Skazani dzieciom

Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Szczęście rozpoczyna realizację projektu "Skazani dzieciom".
W ramach projektu będziemy stwarzać dzieciom z powiatu oleśnickiego odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku w miejscach ich zamieszkania.
Niejednokrotnie bowiem, pomagając dzieciom spotykamy się z sytuacją, że w wyniku trudnej sytuacji materialnej, choroby lub bezradności rodziców nie mają w swoich domach własnej, przyjaznej przestrzeni, niezbędnej do prawidłowego rozwoju. Dlatego, z pomocą osób skazanych przez Sąd na karę ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, chcemy remontować pokoje dziecięce. Wykorzystamy umiejętności remontowo - budowlane skazanych w najlepszy z możliwych sposobów - pomagając dzieciom! 🙂

Projekt "Skazani Dzieciom" to SZANSA dla obu stron.

Zgłoszenia rodzin potrzebujących wsparcia należy dokonywać na skrzynkę mailową Stowarzyszenia podarujdzieciomszczescie@gmail.com
opisując sytuację dzieci, adres domu pod którym zamieszkują oraz wskazując numer telefonu osoby do kontaktu.

Do współpracy zapraszamy również firmy budowlane oraz meblowe, które w sposób rzeczowy mogą wspierać realizację projektu "Skazani dzieciom".

Stowarzyszenie dokona weryfikacji nadesłanych zgłoszeń i zakwalifikuje do remontu pokoje dzieci w najtrudniejszej sytuacji materialnej.