Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Szczęście

założyliśmy w 2018 roku. Dlaczego? Bo wiemy, że razem można więcej! Wspólnie działamy dla dobra dzieci.

Naszym celem jest przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom porzuconym, osieroconym i w trudnej sytuacji życiowej. Otaczamy opieką rodziny w pieczy zastępczej, wpieramy rodzinne domy dziecka, pomagamy usamodzielniającym się wychowankom placówek.

Poprzez swoje działania pragniemy dać dzieciom warunki dla zrównoważonego rozwoju a dzięki temu szansę na lepszą przyszłość.

 

WordPress PopUp Plugin