Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zapraszamy rodziny zastępcze do udziału w bezpłatnym szkoleniu  "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej względem dzieci i osób dorosłych. Szkolenie ma formę warsztatów opartych na ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji (zarówno osoby dorosłej jak i dziecka), automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz apteczki pierwszej pomocy.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Bezpieczne pomaganie czyli jak dbać o bezpieczeństwo ratownika i osób uczestniczących w zdarzeniu
 • Rola świadków zdarzenia w łańcuchu przeżycia – motywacja uczestników
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Zasady wzywania służby ratunkowych
 • Zatrzymanie krążenia i oddychania u osoby dorosłej i dziecka
  - prezentacja algorytmu postępowania
  - ćwiczenia resuscytacji na fantomach
  - użycie AED w resuscytacji – ćwiczenia

Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia:

 • utrata przytomności
 • atak padaczki
 • ciało obce w drogach oddechowych – zadławienie

Formularz zgłoszeniowy Regulamin szkolenia

Termin szkolenia: 17.01.2019 r.    /    Godzina: 10:00

Miejsce szkolenia: Oleśnica, ul. Południowa 18 (budynek GKN Driveline Polska Spółka z o.o.)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z regulaminem szkolenia oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (skan) na e-mail Stowarzyszenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Partnerem szkolenia jest firma
GKN Driveline Polska Spółka z o.o.

 

WordPress PopUp Plugin